Close

Nyhetsbrev

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

INTEGRATIONSPOLICY

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför följer vi den integritetspolicy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor eller funderingar kring hur vi hanterar dina uppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Här följer några exempel på personuppgifter som vi behandlar:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll så som Instagram-bilder
 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Detta gör vi med den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter till dig upp till ett år efter din senaste aktivitet på vår hemsida. För att göra detta använder vi oss av olika externa annonstjänster och samarbetspartners.

Vilka är dina rättigheter?

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta oss så skickar vi dig dina personuppgifter via e-post.

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Du kan alltid vända dig till oss för att utöva dina rättigheter.

 • Rätt till Detta innebär att du får tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse. Detta innebär att du kan begära att dina personuppgifter skall rättas i de fall uppgifterna är felaktiga.
 • Rätt att dra tillbaka medgivande. Detta innebär att du alltid har rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett till oss. Ett exempel på detta kan vara att du inte längre vill få fler nyhetsbrev skickade till dig.
 • Rätt till radering. Detta innebär att du har rätt att begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Tänk dock på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling. Detta innebär att du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Exempelvis i det fall där du bestrider uppgifternas korrekthet.
 • Rätt att invända mot behandling. Detta innebär att du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Det kan dock finnas undantag för denna rättighet.
 • Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsförings-ändamål.
 • Du har rätt att inge klagomål. Detta innebär att du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
 • Rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att sedan kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Det kan ibland finnas tekniska begränsningar kring detta.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

Så här länge sparas dina personuppgifter

Så här länge sparas dina personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vi behöver för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig samt den tid som kan krävas för att vi ska uppfylla lagar och regler. T.ex. bokföringslagen. Dessutom sparas endast personuppgifter i de fall som vi har laglig grund eller där ett samtycke uttryckligen har getts.

Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt

Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt

Vi arbetar för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt samt rutiner och arbetssätt som ska säkerställa att vår hemsida behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter i andra fall än de som anges i denna policy. Vi använder oss b.l.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet som tillhandahålls av webbhotellet.

Så här använder vi cookies

Så här länge sparas dina personuppgifter

Denna webbplats använder cookies, du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats. Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande. Denna webbplats använder olika typer av cookies men du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats.

Vad är cookies & varför använder vi dem?

Cookies är data som sparas i din webbläsare och används för att förbättra din användarupplevelse så att du t.ex. inte behöver välja språk varje gång du besöker en webbplats. Ofta är användningen av cookies nödvändig för att kunna erbjuda fullgod funktionalitet eller för kunna ge en mer relevant marknadsföring. Med hjälp av cookies så får vi även bättre statistik som vi kan använda för att förbättra din upplevelse ytterligare.

Det är enkelt att ta bort och neka cookies

Du kan själv på ett enkelt sätt välja om du vill acceptera kakor på din dator eller ej. Vill du inte ta emot dem kan du ställa in så att din webbläsare automatiskt tackar nej till nya kakor. Ett annat alternativ är att välja att bli informerad varje gång som en webbplats begär att få lagra en cookie. Dessutom kan du när som helst, enkelt radera cookies i de vanligaste webbläsarna.

Samtycke

Samtycke

Genom att du besöker vår webbplats samt att du har din dator inställd på att tillåta cookies, så samtycker du till att vi använder cookies. Du kan enkelt avstå från att lämna samtycke samt återkalla ditt samtycke genom att ändra dina inställningar i din webbläsare/dator. Väljer du att inte acceptera kakor kan funktionaliteten på vissa webbplatser bli begränsad.

Vi samarbetar också med företag för att förbättra vår marknadsföring och för att säkerställa att du endast ser relevanta annonser, då använder vi exempelvis Facebook, Instagram och Google.

Automatiserade beslut?

Automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.

Vår e-post policy

Vår e-postpolicy

På detta sätt efterföljer vi GDPR gällande ostrukturerade data i e-post. Vi efterlever denna policy oavsett om det handlar om e-post som skickas internt eller externt. När vi mottagit och läst e-posten, bedömer vi alltid om uppgifterna ska bevaras och var det i så fall ska ske för att uppfylla de krav som gäller för just dessa uppgifter. Vi skickar aldrig känsliga personuppgifter i oskyddad e-post. Vi behandlar eller lagrar aldrig personuppgifter som är känsliga eller sekretessbelagda i vår e-post. Vi informerar löpande alla i vår organisation om reglerna och rutinerna kring hur vi behandlar personuppgifter.

Har du fler frågor?

Om du vill du veta mer om vår integritetspolicy, nyttja dina rättigheter kring dina personuppgifter, eller avregistrera dig från nyhetsbrevet så kontaktar du oss enklast via e-post: info@boutiquesorelle.se